Welles Theater

Rots en Water

Rots en Water

Eind 2011 kwam Iris van Ginkel in aanraking met ‘Rots en Water’.
Zij woonde een aantal lessen R & W bij op een basisschool en wist meteen

“Hier wil ik iets mee, dit is belangrijk, dit gaat echt ergens over! “

Zo is ‘Foetsie!’ ontstaan.
Een danstheatervoorstelling voor groep 1 t/m 4, gebaseerd op het Rots en Water programma.
En…
‘Foetsie!’ heeft de goedkeuring en erkenning van Freerk Ykema, directeur en grondlegger van Rots en Water.
Zie hier zijn recensie: http://www.rotsenwater.nl/?action=main.content&article_nID=233&navID=4

N.B.
Jelka de Jong en Iris van Ginkel zijn inmiddels gecertificeerd Rots en Water trainer.
Tevens heeft Iris de basisschool schoolbreed training gevolgd.

NIEUW: ‘R-AUW’ (werktitel)
Een productie gebaseerd op het Rots en Water programma voor de midden + bovenbouw van het basisonderwijs.
Planning: najaar 2014.